Tạp chí Lý luận chính trị : [99] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 99
Issue DateTitleAuthor(s)
2023Quản lý thương mại biên giới của Trung QuốcNguyễn, Thị Phương Hoa
2023Lý thuyết chính trị thực dụng đối với sự phát triển của XinhgapoNguyễn, Xuân Phong
2023Vai trò của ngành sản xuất trong công nghiệp hóa, hiện đại hóaLê, Văn Long
2023Từ tham nhũng kinh tế đến tham nhũng chính trị và "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" - nguy cơ và giải pháp ngăn chặnĐậu, Văn Côi
2023Tư duy, phương pháp chính trị Việt NamHồ, Thị Bích Ngọc
2023Pháp luật về nền hành chính số ở Việt Nam - thực trạng và giải phápDương, Thị Tươi
2023Thực trạng và giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phươngVõ, Công Khôi
2023Phát huy vai trò của các trường chính trị trong tham gia tổng kết thực tiễnNguyễn, Tấn Vinh; Nguyễn, Phương An
2023Nghiên cứu và giảng dạy chính trị học trong bối cảnh hiện nayVũ, Thị Phương Lê
2023Phê phán quan điểm về "dân tộc bản địa" ở Việt NamVũ, Trường Giang
2023Đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc về phòng, chống tham nhũngTrần, Văn Hiếu
2023Nhận diện và đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc tự do tôn giáo ở Việt NamPhạm, Thanh Hằng
2023Đấu tranh phản bác sự xuyên tạc những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí MinhTrần, Minh Trưởng; Tạ, Văn Soát
2023Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về "người trước, súng sau" trong xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnhPhạm, Đình Nhịn; Hoàng, Mạnh Hưng
2023Vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh về "lãnh đạo đúng" trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng hiện nayLê, Văn Chiến; Trần, Nhật Duật
2023Tư tưởng Mác - Lênin về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và vận dụng ở Việt NamLương, Khắc Hiếu; Phạm, Văn Chúc
2023Tư duy chính trị Hồ Chí Minh - độc đáo, đậm dấu ấn bản sắc riêngBùi, Đình Phong
2023Từ Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 đến đường lối xây dựng và phát triển văn hóa của Đảng hiện nayNguyễn, Trọng Phúc
2023Giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt NamTrần, Văn Phòng
2023Hoàn thiện cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng trí thức Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045Bùi, Thị Ngọc Lan; Lê, Minh Phương
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 99