Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7438
Title: Nghệ thuật quảng cáo - bí ẩn của sự thành công
Authors: Grimaldi, Joe
Keywords: Quảng cáo;Nghệ thuật
Issue Date: 2005
Publisher: H.: Lao động - Xã hội
Abstract: Cuốn sách viết về những bí ẩn đằng sau việc xây dựng các thương hiệu thành công và triển khai các giải pháp truyền thông sáng tạo; các khía cạnh của quảng cáo, từ các chiến lược xây dựng thương hiệu hiệu quả cho đến những thách thức và xu hướng công nghiệp chủ chốt.
Description: 176tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7438
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nghethuatquangcao-biancuasuthanhcong.pdf4.31 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.