Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7427
Title: 100 thương hiệu tạo dựng thành công
Authors: Hạ Diệp
Keywords: Thương hiệu;Thành công;Tiếp thị
Issue Date: 2004
Publisher: Hải Phòng: Nxb. Hải Phòng
Abstract: Gồm những mẩu chuyện kể ngắn gọn giới thiệu 100 thương hiệu dành được thắng lợi trên thương trường, đúc kết nhiều phương thức đặc sắc, độc đáo để xây dựng thương hiệu
Description: 297tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7427
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
100 thuonghieutaodungthanhcong.pdf6.6 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.