Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7424
Title: Sự điều chỉnh chính sách của Cộng hòa Ấn Độ từ 1991-2000
Authors: Trần, Thị Lý
Keywords: Chính sách;Ấn Độ;Đối ngoại;Kinh tế
Issue Date: 2002
Publisher: H.: Khoa học xã hội
Abstract: Cuốn sách trình bày những thành tựu mà ấn độ đạt được trên 2 lĩnh vực chủ yếu là kinh tế và đối ngoại trên 3 hướng chính như: giải phóng nền kinh tế, nhất là các ngành công nghiệp, loại bỏ những biện pháp điều tiết và bảo hộ khắt khe, khuyến khích các loại hình doanh nghiệp tăng cường đầu tư, chuyển đổi vai trò của Chính phủ từ chỗ ra lệnh và kiểm soát sang giúp đỡ và hướng dẫn. Bằng những tài liệu phong phú, các số liệu đáng tin cậy các tác giả đã phân tích làm sáng tỏ những mặt ưu và nhược điểm góp phần làm cho bạn đọc có thêm cơ hội khi tìm hiểu về kinh tế và đối ngoại của ấn độ, một đất nước sẽ có một vị thế của 1 cường quốc châu á, 1 quốc gia có vị trí cực kỳ quan trọng với Đông Nam á.
Description: 347tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7424
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SudieuchinhcscuaconghoaAD.pdf8.29 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.