Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/741
Title: Báo chí Đồng bằng Sông Cửu Long truyền thông về vấn đề bình đẳng giới (Khảo sát các báo và các đài phát thanh - truyền hình tỉnh Bến Tre và Cần Thơ từ tháng 1/2012 đến tháng 12/2013)
Authors: Đỗ, Thị Huệ Anh
Advisor: Đỗ, Thị Thu Hằng
Keywords: Báo chí;Đồng bằng sông Cửu Long;Truyền thông;Bình đẳng giới
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận văn Làm rõ những vấn đề lý luận truyền thông về vấn đề BĐG và thực tiễn hoạt động truyền thông về BĐG trên các báo, các đài phát thanh truyền hình tỉnh Bến Tre và Cần Thơ làm cơ sở phát triển nội dung đề tài; Khảo sát, phân tích nội dung và phương thức truyền thông về BĐG trên các báo, các đài phát thanh truyền hình tỉnh Bến Tre và Cần Thơ. Từ đó rút ra những nhận định khoa học về thực trạng và đặc thù của vấn đề truyền thông về BĐG trên báo chí hiện nay; Đề xuất khuyến nghị và một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng truyền thông về BĐG trên diện khảo sát.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/741
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Do Thi Hue Anh.pdf1.55 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.