Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7383
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Tấn Hùng-
dc.date.accessioned2020-05-29T03:06:47Z-
dc.date.available2020-05-29T03:06:47Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7383-
dc.description360tr.vi
dc.description.abstractNhững vấn đề cơ bản về triết học theo tư tưởng phương Tây: Triết học phân tích, triết học ngôn ngữ, chủ nghĩa thực chứng logic; chủ nghĩa duy lý phê phán và triết lý về xã hội mở của Karl Popper, chủ nghĩa hiện sinh...vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH.: Chính trị quốc gia Sự thậtvi
dc.subjectTriết học phương Tâyvi
dc.subjectTư tưởng chính trịvi
dc.titleMột số trào lưu triết học và tư tưởng chính trị phương Tây đương đại : Sách tham khảovi
dc.typeBookvi
Appears in Collections:Lý thuyết chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
motsotraoluutriethocvatutuongchinhtriphuongtayduongdai.pdf8.28 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.