Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7380
Title: Giáo trình xã hội học quản lý
Authors: Vũ, Hào Quang
Keywords: Xã hội học;Giáo trình;Quản lí
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Đại học quốc gia Hà Nội
Abstract: Cuốn sách đề cập đến đối tượng của xã hội học quản lý; sơ lược về sự hình thành và phát triển tư duy xã hội quản lý; mối quan hệ giữa hệ thống địa vị và vai trò trong quản lý; tổ chức; quyền lực và phân quyền; lãnh đạo và quản lý; nhóm và quản lý nhóm...
Description: 379tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7380
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
giaotrinhxahoihocquanly.pdf8.27 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.