Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7357
Title: Xây dựng ngành công nghiệp xuất bản tiên tiến ở Việt Nam trong điều kiện toàn cầu hóa kinh tế hiện nay : Báo cáo tổng quan đề tài khoa học
Authors: Trần, Văn Hải
Keywords: Công nghiệp xuất bản;Việt Nam
Issue Date: 2008
Publisher: H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Công nghiệp xuất bản và vấn đề xây dựng công nghiệp xuất bản ở nước ta; Nội dung và thực trạng xây dựng công nghiệp xuất bản ở nước ta; Những giải pháp phát triển công nghiệp xuất bản ở Việt Nam hiện nay
Description: 75 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7357
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sởItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.