Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7337
Title: Nâng cao chất lượng chương trình truyền hình "doanh nhân thời hội nhập" trên sóng Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội
Authors: Kiều, Thanh Hùng
Advisor: Tạ, Ngọc Tấn
Keywords: Chương trình truyền hình;Đài phát thanh - truyền hình;Sóng truyền hình;Chất lượng
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Cơ sở lý luận nâng cao chất lượng chương trình truyền hình "doanh nhân thời hội nhập" trên sóng Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội trong giai đoạn hiện nay; Thực trạng chất lượng chương trình truyền hình "doanh nhân thời hội nhập" trên sóng Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội; Những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng chương trình này
Description: 120tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7337
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí họcItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.