Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7311
Title: Nâng cao chất lượng xuất bản sách văn hóa giải trí dành cho thanh thiếu niên hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Linh
Advisor: Trần, Văn Hải
Keywords: Thanh thiếu niên;Xuất bản;Văn hóa giới trẻ;Sách;Chất lượng
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận chung về đối tượng sử dụng sách, hoạt động xuất bản mảng sách văn hóa giải trí và thực trạng chất lượng công tác biên tập xuất bản mảng sách này, từ đó nêu lên một số kiến nghị, giải pháp
Description: 98tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7311
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xuất bảnItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.