Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7262
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrương, Ngọc Nam-
dc.contributor.authorVũ, Văn Kiều-
dc.date.accessioned2020-05-27T07:20:48Z-
dc.date.available2020-05-27T07:20:48Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7262-
dc.description129tr.vi
dc.description.abstractLuận văn làm rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm của chính quyền cấp huyện ở tỉnh Hải Dương; quan niệm về sự lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền cấp huyện ở tỉnh Hải Dương; khảo sát, đánh gía thực trạng sự lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền cấp huyện ở tỉnh Hải Dương trong giai đoạn hiện nay. Đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu và khả thi.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherHọc viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.relation.ispartofLCvi
dc.subjectLãnh đạovi
dc.subjectChính quyềnvi
dc.subjectHải Dươngvi
dc.subjectĐảng Cộng sản Việt Namvi
dc.subjectCấp huyệnvi
dc.titleĐảng lãnh đạo chính quyền cấp huyện ở tỉnh Hải Dương trong giai đoạn hiện nayvi
dc.typeDissertationvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị họcItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.