Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7165
Title: Nâng cao chất lượng lãnh đạo công tác tư tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay : Đề tài khoa học trọng điểm cấp cơ sở
Authors: Trần, Thị Anh Đào
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam;Lãnh đạo;Công tác tư tưởng;Chất lượng
Issue Date: 2014
Publisher: H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Một số vấn đề lý luận về chất lượng lãnh đạo công tác tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực trạng và bài học kinh nghiệm về chất lượng lãnh đạo công tác tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng lãnh đạo công tác tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay.
Description: 129 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7165
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sởItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.