Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7131
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHoàng, Quốc Bảo-
dc.date.accessioned2020-05-26T08:30:09Z-
dc.date.available2020-05-26T08:30:09Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7131-
dc.description184 trvi
dc.description.abstractTrình bày những quan điểm của C.Mác, Ph.AWngghen, V.I.Lênin về công tác tư tưởng. Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tư tưởngvi
dc.language.isovivi
dc.publisherH. : Học viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.subjectCông tác tư tưởngvi
dc.subjectLí luậnvi
dc.titleLịch sử lý luận công tác tư tưởng : Giáo trình dùng cho chương trình đào tạo sau đại học chuyên ngành công tác tư tưởngvi
dc.typeWorking Papervi
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
125. Lịch sử lý luận công tác tư tưởng.pdf21.2 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.