Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7112
Title: Xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam về chính trị và tư tưởng hiện nay
Authors: Trần, Thị Anh Đào
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam;Chính trị;Tư Tưởng;Việt Nam
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Description: 151tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7112
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sởItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.