Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7093
Title: Thực trạng và các yếu tố tác động đến việc khai thác và sử dụng thông tin trên mạng xã hội của sinh viên Hà Nội hiện nay
Authors: Lưu, Hồng Minh
Keywords: Khai thác;Sử dụng;Thông tin;Mạng xã hội;Sinh viên;Hà Nội
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Description: 105tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7093
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sởItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.