Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7061
Title: Đảng cầm quyền trong điều kiện xây dựng Nhà nước Pháp quyền
Authors: Dương, Xuân Ngọc
Keywords: Đảng cầm quyền;Xây dựng;Nhà nước pháp quyền
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Lý luận chung về Đảng cầm quyền trong điều kiện xây dựng Nhà nước Pháp quyền; Một số Đảng cầm quyền trên thế giới; Đảng Cộng sản cầm quyền trong điều kiện xây dựng Nhà nước Pháp quyền XHCN; Đảng Cộng sản cầm quyền trong điều kiện xây dựng Nhà nước Pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân
Description: 201tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7061
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sởItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.