Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/703
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thế Kỷ-
dc.contributor.authorNguyễn, Hà Thu-
dc.date.accessioned2014-11-06T10:32:34Z-
dc.date.available2014-11-06T10:32:34Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/703-
dc.description.abstractLuận văn xây dựng cơ sở lý luận về nâng cao chất lượng tổ chức các chương trình mang thông tin thời sự quốc tế; phân tích thực trạng, đánh giá ưu điểm, hạn chế công tác tổ chức thông tin thời sự quốc tế của Kênh TH Đài TNVN; đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tổ chức thông tin thời sự quốc tế trên Kênh TH Đài TNVN.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherHọc viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.relation.ispartofseriesPhòng đọc Mở;-
dc.subjectThông tinvi
dc.subjectThời sựvi
dc.subjectQuốc tếvi
dc.subjectKênh truyền hìnhvi
dc.titleTổ chức thông tin thời sự quốc tế trên kênh truyền hình VOV TVvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Ha Thu.pdf980.1 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.