Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7002
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thìn-
dc.date.accessioned2020-05-25T02:53:11Z-
dc.date.available2020-05-25T02:53:11Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7002-
dc.description174tr.vi
dc.description.abstractGiáo trình gồm 5 chương: chương 1 giới thiệu chung về học phần kinh tế quốc tế; chương 2 Liên kết và hội nhập kinh tế quốc tế; chương 3 Lý thuyết thương mại quốc tế; chương 4 chính sách thương mại quốc tế; chương 5 Đầu tư quốc tế và di chuyển quốc tế về sức lao động; chương 6 Quan hệ tiền tệ quốc tế.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherHọc viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.relation.ispartofLCvi
dc.subjectKinh tế quốc tếvi
dc.subjectGiáo trìnhvi
dc.titleKinh tế quốc tếvi
dc.typeWorking Papervi
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
330. Kinh tế quốc tế.pdf18.57 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.