DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >

Luận văn thạc sĩ : [2161]

Trang chủ đơn vị

 
 
hoặc liệt kê theo 

Các bộ sưu tập thuộc đơn vị này

Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN Ở TỈNH QUẢNG NGÃI HIỆN NAY
     Võ, Đức Thắng (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 117tr., 2017)

 DSpace QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở THÀNH PHỐ HÀ GIANG, TỈNH HÀ GIANG HIỆN NAY
     Phùng, Thị Phương Thảo (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 116tr., 2017)

 DSpace QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN Ở TỈNH BẮC GIANG HIỆN NAY
     Đỗ, Thị Thơm (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 131tr., 2018)

 DSpace Chất lượng cán bộ chủ chốt các phường ở quận Hà Đông, thành phố Hà Nội hiện nay
     Vũ, Minh Thu (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 106tr., 2017)

 DSpace Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng bền vững ở Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh hiện nay
     Hứa, Tấn Thảo (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 123tr., 2016)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com