DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >

Luận văn thạc sĩ : [1983]

Trang chủ đơn vị

 
 
hoặc liệt kê theo 

Các bộ sưu tập thuộc đơn vị này

Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace Báo chí cho trẻ em ở thành phố Hồ Chí Minh (Khảo sát Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, Đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh báo khăn quàng đỏ, yêu trẻ)
     Huỳnh Thị Kim Thi (2009)

 DSpace ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ NAM LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TỪ NĂM 2005 ĐẾN NĂM 2015
     TRỊNH THỊ PHƯƠNG THẢO (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 122 tr, 2017)

 DSpace ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ CÁC DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ TỪ NĂM 1995 ĐẾN NĂM 2008
     NGUYỄN TIẾN ĐIỆP (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 127 tr, 2016)

 DSpace ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẠNG SƠN LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ CÁC DI SẢN VĂN HÓA TỪ NĂM 2005 ĐẾN NĂM 2015
     HOÀNG LỆ THÙY (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 127 tr, 2017)

 DSpace ĐẢNG BỘ HUYỆN BẮC HÀ, TỈNH LÀO CAI LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC DÂN VẬN TỪ NĂM 2005 ĐẾN NĂM 2015
     ĐỖ TÚ LINH (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 118 tr, 2017)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2017 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com