DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >

Luận văn thạc sĩ : [1806]

Trang chủ đơn vị

 
 
hoặc liệt kê theo 

Các bộ sưu tập thuộc đơn vị này

Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace CHẤT LƯỢNG XUẤT BẢN TẠP CHÍ Y HỌC THỰC HÀNH Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
     TRỊNH THỊ HUYỀN (H.: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN.- 100 tr, 2016)

 DSpace HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT XUẤT BẢN SÁCH VĂN HỌC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
     PHẠM THỊ PHƯƠNG (H.: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN.- 109 tr, 2016)

 DSpace XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC BIÊN TẬP VIÊN XUẤT BẢN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
     NGUYỄN KIM HỒNG (H.: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN.- 116 tr, 2016)

 DSpace SỐ HÓA TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN SÁCH CỦA NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
     LÊ MINH ĐỨC (H.: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN.- 95 tr, 2016)

 DSpace HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VỀ XUẤT BẢN VÀ VIỆC THỰC THI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
     ĐỖ CÔNG ĐỊNH (H.: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN.- 127 tr, 2016)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2017 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com