Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/694
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Thoa-
dc.contributor.authorLê, Duy Phong-
dc.date.accessioned2014-11-04T12:16:56Z-
dc.date.available2014-11-04T12:16:56Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/694-
dc.description.abstractLuận văn làm rõ hơn vai trò của báo chí với việc thông tin điển hình kinh tế nông nghiệp - nông thôn hiện nay; Chỉ ra những mặt thành công và hạn chế của các tờ báo khảo sát nhằm đưa ra những giải pháp để các tờ báo phát huy được những mặt mạnh và hạn chế để thay đổi phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nướcvi
dc.language.isovivi
dc.publisherHọc viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.relation.ispartofseriesPhòng đọc Mở;-
dc.subjectBáo chívi
dc.subjectThông tinvi
dc.subjectKinh tếvi
dc.subjectNông thônvi
dc.subjectNông nghiệpvi
dc.subjectViệt Namvi
dc.titleBáo chí với việc thông tin điển hình kinh tế nông nghiệp - nông thôn hiện nay (Khảo sát trên các báo: Nhân dân, Kinh tế nông thôn, Nông nghiệp Việt Nam, Nông thôn ngày nay giai đoạn từ tháng 01/2012 - 11/2013)vi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Duy Phong.pdf842.26 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.