Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6925
Title: Giải pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên ở nước ta hiện nay : Báo cáo kết quả nghiên cứu định tính đề tài khoa học cấp Bộ năm 2004-2005
Authors: Lương, Khắc Hiếu
Keywords: Giải pháp;Suy thoái;Tư tưởng chính trị;Cán bộ;Đảng viên;Việt Nam
Issue Date: 2004
Publisher: H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Description: 105 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6925
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sởItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.