Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6922
Title: Khảo sát chất lượng dạy tiếng Anh chuyên ngành ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hương
Keywords: Dạy học;Học viện Báo chí và Tuyên truyền;Tiếng Anh;Chất lượng
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Xác định nhu cầu và mức độ cần thiết của việc dạy và học Tiếng Anh chuyên ngành; Thể loại giáo trình phù hợp để dạy Tiếng Anh chuyên ngành ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Khả năng kết hợp giữa Tiếng Anh chuyên ngành và chuẩn đầu ra; Đề xuất các giải pháp liên quan đến tổ chức, cải tiến phương pháp dạy và học Tiếng Anh chuyên ngành.
Description: 119tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6922
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sởItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.