Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6912
Title: Chất lượng hoạt động nghiên cứu lý luận chính trị ở Việt Nam hiện nay : Đề tài khoa học cấp cơ sở trọng điểm
Authors: Phạm, Huy Kỳ
Keywords: Chất lượng;Nghiên cứu;Lí luận chính trị;Việt Nam
Issue Date: 2015
Publisher: H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn về chất lượng hoạt động nghiên cứu lý luận chính trị ở nước ta, từ đó đề xuất phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu lý luận chính trị ở Việt Nam trong thời gian tới.
Description: 103 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6912
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sởItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.