Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6911
Title: Nâng cao khả năng tự biên tập tác phẩm báo chí của nhà báo mới vào nghề
Authors: Nguyễn, Văn Tông
Keywords: Tác phẩm báo chí;Báo chí;Biên tập;Nhà báo
Issue Date: 2009
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Làm rõ vị trí của đội ngũ phóng viên với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của toà soạn báo và cơ quan chủ quản; Thống kê và đánh giá khái quát khả năng phát hiện vấn đề và tự biên tập hoàn thiện tác phẩm của phóng viên mới ở các báo được khảo sát; Những yêu cầu cụ thể của công tác biên tập, hoàn thiện tác phẩm báo chí
Description: 119tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6911
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sởItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.