Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6909
Title: Đổi mới công tác quản lý và phục vụ sinh viên ký túc xá ở Phân viện Báo chí và Tuyên truyền
Authors: Nguyễn, Văn Luật
Keywords: Sinh viên;Đổi mới;Phục vụ;Quản lí
Issue Date: 2004
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Description: 42tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6909
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sởItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.