Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/683
Title: Thông tin về Việt Nam trên báo điện tử hoàn cầu (Trung Quốc)
Authors: Bùi, Thị Quỳnh Anh
Advisor: Nguyễn, Thị Trường Giang
Keywords: Thông tin;Việt Nam;Báo điện tử;Trung Quốc
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Đề tài tìm hiểu thực trạng thông tin về Việt Nam trên báo điện tử Hoàn Cầu (Trung Quốc)” (http://huanqiu.com); đồng thời so sánh những thông tin này được đề cập trên một số tờ báo điện tử của Việt Nam cùng thời điểm để xem xét quan điểm của báo điện tử Hoàn Cầu và các báo Việt Nam khi cùng đưa tin về một sự kiện, vấn đề. Đặc biệt, qua các bài báo khảo sát, luận văn làm rõ giọng điệu và thái độ của báo điện tử Hoàn Cầu trước những diễn biến xung quanh vấn đề chủ quyền biển đảo và tranh chấp biển Đông.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/683
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bui Thi Quynh Anh.pdf1.39 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.