Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6667
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhạm, Huy Kỳ-
dc.contributor.authorNguyễn, Phi Hùng-
dc.date.accessioned2020-04-22T09:59:30Z-
dc.date.available2020-04-22T09:59:30Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6667-
dc.description117tr.vi
dc.description.abstractLuận văn đánh giá thực trạng, xác định nguyên nhân và rút ra những kinh nghiệm về quản lý đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai trong thời gian qua; Đề xuất những phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản lý đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai từ nay đến năm 2020.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherHọc viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.relation.ispartofLCvi
dc.subjectQuản lívi
dc.subjectCán bộvi
dc.subjectCông chứcvi
dc.subjectLào Caivi
dc.titleQuản lý đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai hiện nayvi
dc.typeDissertationvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV NGUYỄN PHI HÙNG.pdf1.09 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.