Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6644
Title: Ảnh hưởng của thông tin báo chí đến việc lựa chọn trường đại học của học sinh, sinh viên tại khu vực Hà Nội (Khảo sát 3 tờ báo: Báo Giáo dục & Thời đại, Báo Tuổi trẻ, Kênh 14.vn; 2 trường Đại học: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; 3 trường PTTH: THPT Kim Liên, THPT Trung Văn, THPT chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội).
Authors: Vương, Khánh Ly
Advisor: Nguyễn, Thị Trường Giang
Keywords: Ảnh hưởng;Thông tin;Báo chí;Lựa chọn;Trường Đại học;Sinh viên
Issue Date: 2018
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn liên quan đến đề tài, luận văn khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng ảnh hưởng của thông tin báo chí đến việc lựa chọn trường đại học của học sinh, sinh viên tại khu vực Hà Nội; từ đó đề xuất 1 số giải pháp để nâng cao chất lượng cung cấp thông tin cho học sinh, sinh viên có lựa chọn đúng đắn môi trường đại học, đam mê theo đuổi về ngành nghề đã chọn, nhờ đó phát triển học lực, năng khiếu, kỹ năng của bản thân phù hợp với ngành nghề đó.
Description: 135 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6644
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vuong Khanh Ly.pdf1.94 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.