DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Giáo trình >

Chuyên ngành Quản lý xã hội : [11]

Trang chủ Bộ sưu tập

 
 
hoặc liệt kê theo 
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này
Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace Một số vấn đề cấp thiết trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở nông thôn nước ta hiện nay
     PGS, TS Nguyễn Chí Dũng (Chính trị - Hành chính, 336tr., 2010)

 DSpace Giáo trình tâm lý học quản lý
     Vũ Dũng (H. : Đại học Sư phạm, 316 tr, 2017)

 DSpace Giáo trình quản lý hành chính nhà nước
     TS Trần Quang Hiển (Hà Nội : Tư pháp, 279 tr, 2017)

 DSpace Giáo trình pháp luật đại cương
     Khoa Nhà nước và Pháp luật (Hà Nội : Tư pháp, 275 tr, 2017)

 DSpace Giáo trình pháp luật đại cương
     TS. Nguyễn Hợp Toàn (Đại học Kinh tế quốc dân, 375tr., 2008)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com