Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6609
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHoàng, Minh Lường-
dc.contributor.authorNguyễn, Thế Anh-
dc.date.accessioned2020-04-19T14:38:41Z-
dc.date.available2020-04-19T14:38:41Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6609-
dc.description115tr.vi
dc.description.abstractXác định cơ sở lý luận của loại hình điều tra theo đơn thư bạn đọc trên báo mạng điện tử; Khảo sát, phân tích những thành công cũng như hạn chế của các tác phẩm điều tra theo đơn thư bạn đọc trên báo điện tử Dân trí, Vietnamnet, Giáo dục Việt Nam trong khoảng thời gian từ tháng 6/2013 đến tháng 6/2014; Đề xuất giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả điều tra theo đơn thư bạn đọc trên các báo chọn khảo sát nói riêng, báo mạng điện tử nói chung ở Việt Nam hiện nay.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherHọc viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.relation.ispartofLCvi
dc.subjectBáo chí điều travi
dc.subjectBáo mạng điện tửvi
dc.subjectViệt Namvi
dc.subjectBạn đọcvi
dc.titleXu hướng phát triển báo chí điều tra theo đơn thư bạn đọc trên báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay (Khảo sát các báo Dân trí, Vietnamnet, Giáo dục Việt Nam từ tháng 6/2013 - 6/2014)vi
dc.typeDissertationvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Anh The.pdf1.11 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.