Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6600
Title: Ảnh hưởng của của mạng xã hội tới quy trình sáng tạo tác phẩm báo mạng điện tử ở Việt Nam hiện nay (khảo sát: Dantri.com.vn, Vnexpress.net, Tienphong.vn năm 2016)
Authors: Mai, Bích Châm
Advisor: Đỗ, Thị Thu Hằng
Keywords: Mạng xã hội;Qui trình;Sáng tạo;Tác phẩm báo chí;Báo mạng điện tử;Việt Nam
Issue Date: 2018
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn Thống kê, khảo sát, phân tích cho thấy rõ ảnh hưởng, tác động của các thảo luận trên mạng xã hội tới việc hình thành tin bài, tuyến đề tài trên báo mạng điện tử hiện nay; Tìm kiếm nguyên nhân ảnh hưởng của mạng xã hội tới quy trình sáng tạo tác phẩm báo mạng điện tử; Đề xuất giải pháp phát huy lợi thế và khắc phục tồn tại của vấn đề ảnh hưởng của mạng xã hội đối với báo mạng điện tử
Description: 147 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6600
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MAI BÍCH CHÂM.pdf3.3 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.