Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6577
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thành Lợi-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thùy Linh-
dc.date.accessioned2020-04-11T18:41:35Z-
dc.date.available2020-04-11T18:41:35Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6577-
dc.description131tr.vi
dc.description.abstractHệ thống hóa các khái niệm công cụ, xây dựng khung lý thuyết cho vấn đề nghiên cứu; Đánh giá thực trạng, phân tích chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu, những nguyên nhân hạn chế trong công tác quản lý và phát triển Tạp chí chuyên ngành của các Tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam hiện nay; Đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển Tạp chí chuyên ngành của các Tập đoàn kinh tế nhà nước thời gian tới.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherHọc viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.relation.ispartofLCvi
dc.subjectQuản lívi
dc.subjectPhát triểnvi
dc.subjectTạp chí chuyên ngànhvi
dc.subjectTập đoàn kinh tế Nhà nướcvi
dc.subjectViệt Namvi
dc.titleQuản lý và phát triển tạp chí chuyên ngành của các tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam hiện nay (Khảo sát các tạp chí của Tập đoàn TKV, PVN, EVN từ tháng 6/2014 - 6/2016)vi
dc.typeDissertationvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Thuy Linh.pdf1.15 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.