Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6564
Title: Nét đặc thù của các bản tin thời sự trên ANTV (Khảo sát 10 bản tin thời sự phát sóng hàng ngày trên ANTV từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2014)
Authors: Đỗ, Hoài Nam
Advisor: Vũ, Quang Hào
Keywords: Bản tin;Thời sự;Công an;Truyền hình
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Xây dựng cơ sở lý luận việc tổ chức sản xuất các bản tin Thời sự trên sóng truyền hình chuyên biệt (kênh Truyền hình ANTV là điển hình); Thống kê, mô tả những bản tin Thời sự trong ngày của ANTV được phát sóng trong thời gian khảo sát để làm rõ những nét đặc thù của những bản tin này trong so sánh với các bản tin Thời sự của truyền hình đại chúng; Bước đầu xây dựng một mô hình tổ chức sản xuất những bản tin Thời sự của ANTV theo hướng gia tăng sự khác biệt với các bản tin Thời sự của Truyền hình đại chúng và thậm chí với các bản tin Thời sự của những kênh Truyền hình chuyên biệt khác hiện có về các lĩnh vực.
Description: 97tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6564
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoai Nam.pdf2.01 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.