Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6549
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐỗ, Thị Thu Hằng-
dc.contributor.authorHoàng, Thị Phương Loan-
dc.date.accessioned2020-04-10T07:49:39Z-
dc.date.available2020-04-10T07:49:39Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6549-
dc.description157 trvi
dc.description.abstractTrên cơ sở khảo sát thực trạng công chúng báo chí ở khu vực nông thôn, miền núi và biển đảo tỉnh Quảng Ninh, luận văn nêu ra những thành công và hạn chế, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm giúp báo chí Quảng Ninh nói riêng và báo chí cả nước viết về Quảng Ninh nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của nhóm công chúng này.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH.: Học viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.subjectNhận diệnvi
dc.subjectCông chúngvi
dc.subjectBáo chívi
dc.subjectNông thônvi
dc.subjectMiền núivi
dc.subjectBiển đảovi
dc.subjectQuảng Ninhvi
dc.titleNhận diện công chúng báo chí ở khu vực nông thôn, miền núi và biển đảo tỉnh Quảng Ninh hiện nayvi
dc.typeDissertationvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoang Thi Phuong Loan.pdf2.53 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.