Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6481
Title: Báo mạng điện tử sử dụng mạng xã hội trong truyền thông văn hóa Lào và Thái Lan (khảo sát báo mạng điện tử Vientian Times và Bangkok Post năm 2016)
Authors: Phakavanh, Fongbouapheuan
Advisor: Đỗ, Thị Thu Hằng
Keywords: Báo mạng điện tử;Mạng xã hội;Truyền thông;Văn hóa;Lào;Thái Lan
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Tìm hiểu về báo mạng điện tử, mạng xã hội và truyền thông văn hóa, ảnh hưởng của mạng xã hội trong báo điện tử để truyền thông văn hóa; Tiến hành khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng việc sử dụng mạng xã hội trong truyền thông văn hóa ở hai trường hợp cụ thể là CHDCND Lào và Vương quốc Thái Lan; thông qua khảo sát 2 mạng xã hội phổ biến là Facebook, YouTube cụ thể ở hai báo phổ biến là Vientiane Times và Bangkok Post; Chỉ ra những vấn đề mà báo Bangkok Post và Vientiane Times đang gặp phải. Từ những vấn đề đó đề ra những giải pháp để giúp hai tờ báo cải thiện nâng cao chất lượng trang web, sử dụng cũng như quản lí mạng xã hội hiệu quả hơn trong truyền thông, đưa ra một vài kiến nghị dưới góc nhìn của nhà quản lí truyền thông góp phần xây dựng truyền thông tại CHDCND Lào.
Description: 151tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6481
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PHAKAVANH.pdf3.34 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.