Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6475
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Thoa-
dc.contributor.authorNguyễn, Tiến Đạt-
dc.date.accessioned2020-04-02T08:56:08Z-
dc.date.available2020-04-02T08:56:08Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6475-
dc.description134tr.vi
dc.description.abstractNghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận về vai trò tuyên truyền, cổ động, tổ chức của báo chí nói chung và báo QĐND tiền phương trong chiến dịch Điện Biên Phủ nói riêng; Phân tích và đánh giá thực trạng vai trò tuyên truyền, cổ động, tổ chức của báo QĐND tiền phương đối với chiến dịch Điện Biên Phủ; Phỏng vấn sâu đối với những cán bộ, chiến sĩ, phóng viên, cộng tác viên đã từng trực tiếp làm tờ báo QĐND tiền phương, các đồng chí lãnh đạo báo QĐND hiện nay… về vai trò lịch sử của tờ báo QĐND tiền phương; Tổng kết, rút ra những bài học kinh nghiệm nghề nghiệp trong hoạt động báo chí; Trên cơ sở mô hình Tòa soạn báo QĐND tiền phương, kiến nghị với cấp trên xây dựng xây dựng một mô hình “Tòa soạn báo đa năng”, mang tính chất tổng hợp, mỗi người làm nhiều việc, nhằm ứng phó nhanh với mọi tình huống bất thường xảy ra.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherHọc viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.relation.ispartofLCvi
dc.subjectBáo Quân đội Nhân dânvi
dc.subjectChiến dịch Điện Biên Phủvi
dc.titleVai trò của báo Quân đội nhân dân Tiền Phương trong chiến dịch Điện Biên Phủvi
dc.typeDissertationvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenTienDat.pdf4.26 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.