Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6450
Title: Quản trị kinh doanh bản quyền sản phẩm truyền thông đa phương tiện ở Việt Nam năm 2016 (Khảo sát tại Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC, Tập đoàn Quốc tế Truyền thông IMC, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long)
Authors: Nguyễn, Đức Ngà
Advisor: Đỗ, Thị Thu Hằng
Keywords: Quản trị kinh doanh;Bản quyền;Sản phẩm;Truyền thông;Đa phương tiện
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở hệ thống hóa lý thuyết và nhận diện cơ sở thực tiễn vấn đề nghiên cứu, luận văn khảo sát và đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh bản quyền sản phẩm TTĐPT trong lĩnh vực truyền hình, tác giả đề xuất một số kiến nghị nhằm phát huy thế mạnh trong hoạt động QTKD bản quyền dòng sản phẩm TTĐPT này ở Việt Nam hiện nay.
Description: 122tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6450
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Duc Nga.pdf2.64 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.