Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6443
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Trường Giang-
dc.contributor.authorNguyễn, Anh Thư-
dc.date.accessioned2020-04-01T09:41:45Z-
dc.date.available2020-04-01T09:41:45Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6443-
dc.description116tr.vi
dc.description.abstractLuận văn phải thực hiện những nhiệm vụ chính sau đây: Một là, hệ thống những vấn đề lý luận liên quan đến Breaking News: Khái niệm, đặc điểm, vai trò của Breaking News trên báo mạng điện tử, ưu thế của việc đăng tải Breaking News,…; Hai là, khảo sát, phân tích thực trạng Breaking News trên báo mạng hiện tử hiện nay thông qua 5 tờ báo mạng điện tử; đánh giá những thành công và hạn chế của Breaking News trên báo mạng điện tử; Ba là, rút ra bài học và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của Breaking News trên báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherHọc viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.relation.ispartofLCvi
dc.subjectBáo mạng điện tửvi
dc.subjectViệt Namvi
dc.titleBreaking news trên báo mạng điện tử hiện nay (Khảo sát Dân Trí, VNExpress, Kenh14.vn, CNN.com washingtontimes.com)vi
dc.typeDissertationvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Anh Thư.pdf1.44 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.