Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6415
Title: Các tổ chức quốc tế và Việt Nam: Sách tham khảo
Keywords: Tổ chức quốc tế;Liên hợp quốc;Việt Nam
Issue Date: 2005
Publisher: H.: Chính trị quốc gia
Abstract: Cung cấp thông tin khái quát, cập nhật về những thể chế đa phương toàn cầu lớn nhất hiện nay: Liên hợp quốc, phong trào Không liên kết, cộng đồng các nước sử dụng tiếng Pháp (Francophonie),... và về quan hệ hợp tác của Việt Nam với các tổ chức này trong hơn 25 năm qua
Description: Tái bản, có sửa chữa, bổ sung.- 498tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6415
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
các tổ chức quốc tế và việt nam.pdf15.52 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.