Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6403
Title: Báo chí truyền thông. Những vấn đề trọng yếu / Tập 1 : Võ Văn Thưởng, Hồ Quang Lợi, Nguyễn Thế Kỷ...
Keywords: Báo chí;Truyền thông
Issue Date: 2018
Publisher: H.: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Gồm các bài viết đề cập đến nhiều vấn đề của lĩnh vực báo chí truyền thông, từ quản lý báo chí, quản trị truyền thông, đến những khía cạnh tác động của môi trường truyền thông hiện đại, vai trò của báo chí trong bối cảnh truyền thông kỹ thuật số cũng như những vấn đề trực tiếp, thiết thực được nhìn dưới góc độ thực tiễn ngành báo chí truyền thông
Description: 335 tr. : minh họa
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6403
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
báo chí truyền thông những vấn đề trọng yếu.pdf12.01 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.