Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6391
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhạm, Huy Kỳ-
dc.contributor.authorTrần, Thu Thảo-
dc.date.accessioned2020-03-29T15:29:00Z-
dc.date.available2020-03-29T15:29:00Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6391-
dc.description113 trvi
dc.description.abstractLuận văn nghiên cứu phân tích, làm rõ một số vấn đề lý luận và tầm quan trọng của báo chí truyền thông với vai trò là một công cụ của PR (Quan hệ công chúng) trong việc quảng bá du lịch văn hóa địa phương; thực trạng trong việc quảng bá du lịch văn hóa tỉnh Bắc Giang trên hệ thống báo chí địa phương thông qua khảo sát một số tờ báo địa phương. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông, quảng bá du lịch văn hóa của tỉnh Bắc Giang qua hệ thống báo chí địa phương trong thời gian tới.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherHọc viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.subjectQuảng bávi
dc.subjectDu lịchvi
dc.subjectVăn hóavi
dc.subjectBắc Giangvi
dc.subjectBáo địa phươngvi
dc.titleQuảng bá du lịch văn hóa tỉnh Bắc Giang trên báo chị địa phươngvi
dc.typeDissertationvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quan hệ công chúng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trần Thu Thảo.pdf2.88 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.