Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6388
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Trường Giang-
dc.contributor.authorTrần, Quốc Duy-
dc.date.accessioned2020-03-29T14:55:50Z-
dc.date.available2020-03-29T14:55:50Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6388-
dc.description132 trvi
dc.description.abstractTrên cơ sở hệ thống hóa những vấn đề lý luận về truyền thông và truyền thông nội bộ, luận văn khảo sát thực trạng truyền thông nội bộ trong 2 cơ quan báo chí là Trung tâm Phát thanh - Truyền hình - Điện ảnh Công an nhân dân và Báo Công an nhân dân, từ đó đề xuất một số giải pháp, kiến nghị cụ thể nhằm nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông nội bộ trong các cơ quan báo chí thuộc lực lượng công an nhân dân.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherHọc viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.subjectQuản trị truyền thôngvi
dc.subjectCơ quanvi
dc.subjectBáo chívi
dc.subjectCông an nhân dânvi
dc.titleQuản trị truyền thông nội bộ trong các cơ quan báo chí của lực lượng Công an nhân dân (Khảo sát Trung tâm Phát thanh - Truyền hình - Điện ảnh Công an nhân dân và Báo Công an nhân dân từ tháng 01/2017 đến tháng 8/2017)vi
dc.typeDissertationvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản trị truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TRAN QUOC DUY.pdf1.81 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.