Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6360
Title: Sử dụng hình ảnh người nổi tiếng trong quảng bá điện thoại di động tại Việt Nam
Authors: Phan, Thị Thùy Dương
Advisor: Phạm, Hải Chung
Keywords: Hình ảnh;Người nổi tiếng;Quảng bá;Thương hiệu;Điện toại di động;Việt Nam
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở phân tích và tổng hợp các cơ sở lý luận và thực tiễn của sử dụng hình ảnh người nổi tiếng, tác giả đã làm nổi rõ hiệu quả của việc sử dụng hình ảnh người nổi tiếng của hai hãng điện thoại di động Samsung và Oppo trong các chiến dịch truyền thông quảng bá điện thoại di động tại Việt Nam, đồng thời đề xuất những giải pháp để lựa chọn gương mặt người nổi tiếng phù hợp với chiến lược quảng bá thương hiệu điện thoại di động của doanh nghiệp.
Description: 134 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6360
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quan hệ công chúng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PHAN THỊ THÙY DƯƠNG.pdf2.5 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.