Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6306
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhạm, Huy Kỳ-
dc.contributor.authorNguyễn, Ngọc Khánh-
dc.date.accessioned2020-03-27T04:04:36Z-
dc.date.available2020-03-27T04:04:36Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6306-
dc.description98 trvi
dc.description.abstractTrên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng tuyên truyền chống tiêu cực trong hoạt động kinh doanh của tiểu thương, Luận văn đưa ra một số giải pháp tăng cường tuyên truyền chống tiêu cực trong hoạt động kinh doanh của tiểu thương ở quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội hiện nay.vi
dc.language.isovivi
dc.subjectTuyên truyềnvi
dc.subjectPhòng chốngvi
dc.subjectTiêu cựcvi
dc.subjectKinh doanhvi
dc.subjectTiểu thươngvi
dc.subjectThanh Xuânvi
dc.subjectHà Nộivi
dc.titleTuyên truyền chống tiêu cực trong hoạt động kinh doanh của tiểu thương ở quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội hiện nayvi
dc.typeDissertationvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Công tác tư tưởng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyễn Ngọc Khánh.pdf987.13 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.