Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/63
Title: Giáo trình nghệ thuật phát biểu miệng
Authors: Lương, Khắc Hiếu
Keywords: Giáo trình;Phát biểu;Thuyết trình;Tuyên truyền
Issue Date: 2005
Publisher: Chính trị Quốc gia
Abstract: Nội dung cuốn sách đề cập những vấn đề cơ bản về nguồn gốc, phương pháp, hình thức, thao tác, kỹ năng tuyên truyền miệng; công tác xây dựng, rèn luyện đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/63
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GT nghe thuat phat bieu mieng (nghieng).pdf24.73 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.