Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6280
Title: Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã ở tỉnh Cà Mau trong giai đoạn hiện nay
Authors: Châu, Hoài Nam
Advisor: Lưu, Ngọc Tố Tâm
Keywords: Xây dựng;Cán bộ chủ chốt;Cấp xã;Cà Mau
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ một số vấn đề lý luận về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã; Khảo sát, đánh giá đúng thực trạng, nguyên nhân và rút ra kinh nghiệm trong quá trình xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã ở tỉnh Cà Mau hiện nay; Đề xuất phương hướng và các giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã ở tỉnh Cà Mau trong thời gian tới.
Description: 126tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6280
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CHÂU HOÀI NAM.pdf1.31 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.