Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/624
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDương, Xuân Ngọc-
dc.contributor.authorBùi, Thụy Ngọc Hân-
dc.date.accessioned2014-08-18T10:44:55Z-
dc.date.available2014-08-18T10:44:55Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/624-
dc.description.abstractTrên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận về nội dung, phương thức hoạt động của báo cáo viên cấp ủy; đánh giá đúng thực trạng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cấp ủy tỉnh Bến Tre từ Đại hội X đến nay, luận văn đề xuất giải pháp tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của báo cáo viên cấp ủy tỉnh Bến Tre đáp ứng yêu cầu của công tác tư tưởng trong thời kỳ phát triển mới của đất nước.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherHọc viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.relation.ispartofseriesPhòng đọc Mở;-
dc.subjectNội dungvi
dc.subjectPhương thức hoạt độngvi
dc.subjectBáo cáo viênvi
dc.subjectCấp ủyvi
dc.subjectBến Trevi
dc.subjectĐổi mớivi
dc.titleĐổi mới nội dung và phương thức hoạt động của báo cáo viên cấp ủy tỉnh Bến Tre hiện nayvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Công tác tư tưởng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bui Thuy Ngoc Han.pdf1.01 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.