Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6233
Title: Kinh tế làng nghề phát triển theo hướng bền vững ở huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Nguyễn, Hoàng Anh
Advisor: Ngô, Văn Lương
Keywords: Kinh tế;Làng nghề;Phát triển bền vững;Hà Nội
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở hệ thống hóa những vấn đề lý luận, thực tiễn về phát triển kinh tế làng nghề bền vững đồng thời phân tích, đánh giá thực trạng kinh tế làng nghề bền vững ở huyện Thạch Thất – Hà Nội, luận văn đưa ra định hướng và những giải pháp chủ yếu để thúc đẩy kinh tế làng nghề của Huyện Thạch Thất phát triển theo hướng bền vững từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050.
Description: 112tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6233
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Hoang Anh.pdf1.18 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.