Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6191
Title: Nghệ thuật viết quảng cáo: tự học để trở thành nhà quảng cáo & copywrite chuyên nghiệp
Authors: Schwab, Victor O.
Keywords: Nghệ thuật;Quảng cáo
Issue Date: 2013
Publisher: H.: Dân trí; Công ty TNHH sức mạnh ngòi bút
Abstract: Cuốn sách hướng dẫn viết quảng cáo kinh điển của Schwab - đã chứng minh được giá trị trường tồn của nó. Tác giả truyền đạt hết sức rõ ràng cho chúng ta những yếu tố cốt lõi của một mẩu quảng cáo thành công như: gây sự chú ý với khách hàng, xây dựng và nâng cao uy tín với độc giả, quy mô quảng cáo phù hợp, bố cục quảng cáo lý tưởng, phản hồi của độc giả,...
Description: 284tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6191
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
znghethuatvietquangcao_victoroschwab.pdf86 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.