Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6174
Title: Nguyên lý tiếp thị = Principles of marketing
Authors: Kotler, Philip
Armstrong, Gary
Keywords: Tiếp thị;Nguyên lí
Issue Date: 2012
Publisher: H.: Lao động - Xã hội, Tinh Văn media
Abstract: Cuốn sách trình bày những khái niệm cốt lõi của lĩnh vực tiếp thị; công việc tiếp thị trong bối cảnh kinh tế đầy thách thức hiện nay: tạo ra những cộng đồng người tiêu dùng sôi nổi và tương tác; cách thức tạo giá trị và giành được lòng trung thành của khách hàng.
Description: 780tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6174
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyenlytiepthi.pdf144.53 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.